Rodo

Polityka prywatności Firmy Prywatnej „VASCO” Andrzej Słociński

 

Szanowni Państwo,


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł pragniemy poinformować Państwa, że:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Prywatna „VASCO” Andrzej Słociński siedzibą: Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice (NIP: 6460007202; Regon: 2700228053 nr. Telefonu: 502317350, mail: vascokat@op.pl , adres strony internetowej: vascokatowice.pl ).


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);

 2. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 3. sprzedaż produktów i usług spółki;

 4. dochodzenie roszczeń;

 5. archiwizacja;

 6. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

 7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

 8. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 3. udzielona zgoda;

 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

 3. podmiotom prawnym, księgowym, informatycznym.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować firmę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

 2. okres przez jaki są świadczone usługi;

 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

Mają Państwo prawo do cfnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.


Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.